Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 4/6/2022 3:07:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 1 phục vụ sản xuất năm 2022

 

 

Kính gửi:       

         - Liên danh Công ty CP phát triển kinh doanh và đầu tư Hùng Việt - Công ty CP nhà X4;

- Công ty TNHH Cemtech Việt Nam;

- Công ty CP công nghiệp Hoa Nam.

Căn cứ Quyết định số 600/BTS-VT ngày 06/4/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 1 phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Liên danh Công ty CP phát triển kinh doanh và đầu tư Hùng Việt - Công ty CP nhà X4 (Số 19, Khu tập thể Công an, ngõ 2 Trần Cung, phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

2. Giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 22.976.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, chín trăm bẩy mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng);

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 và theo yêu cầu của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

5. Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

6. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

6.1. Công ty TNHH Cemtech Việt Nam.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

6.2. Công ty CP công nghiệp Hoa Nam.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

7. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

7.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 06/4/2022.

7.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn