TB KẾT QUẢ LCNT PKH

Cập nhật: 3/11/2021 9:15:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại phớt, gioăng, phần tử đàn hồi khớp nối, giảm chấn, vòng đàn hồi, ống PTFE, cút nối, lọc gốm, ống bơm phục vụ sửa chữa

Kính gửi:              

- Công ty cổ phần HMI Việt Nam;

- Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT;

- Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu DGC Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 321/BTS-KHCL ngày 11/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại phớt, gioăng, phần tử đàn hồi khớp nối, giảm chấn, vòng đàn hồi, ống PTFE, cút nối, lọc gốm, ống bơm phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp các loại phớt, gioăng, phần tử đàn hồi khớp nối, giảm chấn, vòng đàn hồi, ống PTFE, cút nối, lọc gốm, ống bơm phục vụ sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu DGC Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.041.303.110 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm linh ba nghìn, một trăm mười đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty cổ phần HMI Việt Nam.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

tin cũ hơn