Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/1/2022 2:54:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp dầu đốt lò phục vụ sản xuất năm 2022

Kính gửi:

- Công ty TNHH xuất khẩu Nam Phương;

- Công ty cổ phần tập đoàn 68;

- Công ty TNHH Đầu tư và XNK Hưng Thịnh.

 

Căn cứ Quyết định số 409/BTS-VT ngày 01/03/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắmCung cấp dầu đốt lò phục vụ sản xuất năm 2022”;

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty TNHH xuất  khẩu Nam Phương.

2. Tổng giá trị ký hợp đồng: (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 5.857.540.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

5. Địa điểm giao hàng: Tại kho, bồn chứa của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện của nhà cung cấp.

6. Đơn vị không trúng gói mua sắm:

- Công ty cổ phần tập đoàn 68. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

- Công ty TNHH Đầu tư và XNK Hưng Thịnh. Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về tài chính của gói mua sắm.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn