THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 5/11/2022 10:43:00 AM

Căn cứ Quyết định số 733/BTS-VT ngày 09 tháng 05 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Thu hồi sét nguyên liệu (sét vàng) tại mỏ sét Khả Phong I và Khả Phong II để phục vụ sản xuất”.

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Thu hồi sét nguyên liệu (sét vàng) tại mỏ sét Khả Phong I và Khả Phong II để phục vụ sản xuất” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty TNHH Thanh Tuyền;

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 6.492.312.000 đồng;

Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm chín mươi hai triệu, ba trăm mười hai nghìn đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 và theo yêu cầu của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

1.5. Địa điểm giao hàng: Tại kho, bãi dự trữ hoặc trạm đập theo chỉ định của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên B.

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty CP xây lắp và khoáng sản Hồng Sơn.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Hà.

Lý do: Nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn