THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 3/21/2022 2:27:00 PM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp tro bay phục vụ sản xuất năm 2022” như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

+ Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Xuất nhập khẩu Thành Đạt (Địa chỉ: Phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

+ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hải Anh (Địa chỉ: Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

2. Giá trị ký hợp đồng (Đã bao gồm thuế GTGT):  17.253.000.000 đồng; Bằng chữ: Mười bảy tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu đồng; Trong đó:

+ Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Xuất nhập khẩu Thành Đạt (Đã bao gồm thuế GTGT): 5.103.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm linh ba triệu đồng).

+ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Hải Anh (Đã bao gồm thuế GTGT): 12.150.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4. Địa điểm giao hàng: Bên B giao hàng tại kho hoặc két chứa tro bay của Bên A (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

6. Đơn vị không trúng:  Công ty CP Đầu tư Minh Phong.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

7. Bảo đảm dự thầu:

7.1. Đối với đơn vị không trúng gói mua sắm: Bảo đảm dự thầu sẽ được giải tỏa kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này.

7.2. Đối với đơn vị trúng gói mua sắm: Bảo đảm dự thầu sẽ được giải tỏa kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn