THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 2/22/2021 2:35:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Sửa chữa lớn vật liệu chịu nhiệt dây chuyền 2 lần 1/2021

 

Kính gửi:             

- Công ty CP dịch vụ công nghiệp MIS.

- Công ty CP dịch vụ chịu lửa Burtech.

- Công ty TNHH Tấn Thành;

          Căn cứ Quyết định số 208/BTS-KHCL ngày 22/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ “Sửa chữa lớn vật liệu chịu nhiệt dây chuyền 2 lần 1/2021”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói dịch vụ “Sửa chữa lớn vật liệu chịu nhiệt dây chuyền 2 lần 1/2021” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP dịch vụ chịu lửa Burtech;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.882.479.167 đồng.

Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm tám hai triệu, bốn trăm bảy chín nghìn, một trăm sáu bảy đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 08 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP dịch vụ công nghiệp MIS

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty TNHH Tấn Thành

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn