THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 10/1/2020 8:52:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM A.1429; A.1410; A.1409; A.1404; A.1401-A.1407; A.1314; A.1313; A.1305; A.1239; A.1219;  A.1121; A.1217, A.1218 thuộc kế hoạch số 861 sửa chữa lớn công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2020
 
      Kính gửi:     - Công ty TNHH Xây lắp Quảng Ninh;
- Công ty CP Dịch vụ công nghiệp MIS;
- Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1555/BTS-KHCL ngày 30/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các HM A.1429; A.1410; A.1409; A.1404; A.1401-A.1407; A.1314; A.1313; A.1305; A.1239; A.1219; A.1121; A.1217, A.1218 thuộc kế hoạch số 861 sửa chữa lớn công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2020”,
Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Dịch vụ công nghiệp MIS;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.845.589.205 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi chín nghìn, hai trăm linh năm đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao thiết bị để sửa chữa.
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Xây lắp Quảng Ninh
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn