Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 11/11/2020 12:00:00 AM

1.                 Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.                 Tên gói dịch vụ: Gia công tấm lót máy nghiền xi măng HM A.1633 DC2;

3.                 Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 30 phút ngày 11/11/2020 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 16/11/2020 (trong giờ hành chính);

4.                 Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 16/11/2020 (trong giờ hành chính);

5.                 Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn