Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/4/2021 8:08:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Sửa chữa cơ khí các hạng mục: A.1619; 1642; 1650; A.1659; A.1773; 1668a/b; 1672; 1678; A.1703; A.1709; A.1714-A.1715; B1720;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 8 giờ 30 phút ngày 04/01/2021 đến trước 10 giờ 10 phút ngày  15/01/2021(trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: 10 giờ 10 phút ngày  15/01/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn