Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 3/6/2023 10:32:00 AM

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vữa chịu mài mòn, lưới thép, que hàn và dịch vụ phục vụ sửa chữa

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH BRC Việt Nam;

- Công ty CP xây dựng chịu lửa Burwitz;

- Công ty TNHH Thương mại quốc tế TTBC.

Căn cứ Quyết định số 227/BTS-VT ngày 06/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vữa chịu mài mòn, lưới thép, que hàn và dịch vụ phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP xây dựng chịu lửa Burwitz;

1.2. Tổng giá trị ký kết hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT: 407.924.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh bảy triệu, chín trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/05/2023.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH BRC Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thương mại quốc tế TTBC

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn