THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 6/30/2021 2:31:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp xích gầu nâng HM1652
 
      Kính gửi:     + Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ ETECH;
+ Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ điện tự động Biển Đông;
+ Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp.
 
Căn cứ Quyết định số 801/BTS-KHCL ngày 30/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xích gầu nâng HM1652”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 4.292.750.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm chín mươi hai triệu, bẩy trăm năm mươi nghìn đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ điện tự động Biển Đông.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ ETECH
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn