THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - PTC

Cập nhật: 3/10/2021 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên Gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ Luật Lao động 2019 và cập nhật các chế độ chính sách đối với người lao động; kết hợp tham quan, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Ngày 10/3/2021 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 16/3/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 16/3/2021;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn