Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 6/23/2021 8:58:00 AM

  1.  Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2.  Tên Gói số 1: “Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép đồng xử lý chất thải nguy hại”
  3.  Thuộc đề tài “Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng”;
  4.  Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 23/6/2021 đến trước 09 giờ 20 phút ngày 29/6/2021 (trong giờ hành chính);
  5.  Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 29/6/2021;
  6.  Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7.  Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn