THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/27/2023 4:12:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất

Kính gửi:       

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn;

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh;

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn;

- Công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

- Công ty TNHH Bách Đại Phát.

 

Căn cứ Quyết định số 1526/BTS-VT ngày 27/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Phần 1: Vỏ bao xi măng KPK

1.1. Đơn vị cung cấp:

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh (Địa chỉ: Khối 8, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An);

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn (Địa chỉ: Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định);

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn (Địa chỉ: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa);

- Công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng);

- Công ty TNHH Bách Đại Phát (Địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

1.2. Tổng giá trị ký kết hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT): 119.704.651.200    đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, sáu trăm năm mươi mốt nghìn, hai trăm đồng), trong đó:

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn (đã bao gồm thuế GTGT): 36.433.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng);

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh (đã bao gồm thuế GTGT): 36.433.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng);

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn (đã bao gồm thuế GTGT): 14.013.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm mười ba triệu đồng);

- Công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng (đã bao gồm thuế GTGT): 14.013.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, không trăm mười ba triệu đồng);

- Công ty TNHH Bách Đại Phát (đã bao gồm thuế GTGT): 18.811.051.200 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, tám trăm mười một triệu, không trăm năm mươi mốt nghìn, hai trăm đồng).

2. Phần 2: Vỏ bao dán đáy PP

2.1. Đơn vị cung cấp:

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn (Địa chỉ: Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

2.2. Tổng giá trị ký kết hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT): 16.634.764.800 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, sáu trăm ba mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi tư nghìn, tám trăm đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024;

5. Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

6. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

6.1. Phần 1: Vỏ bao xi măng KPK

Không có.

6.2. Phần 2: Vỏ bao dán đáy PP

- Công ty TNHH Bách Đại Phát. Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh. Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn