Thông báo mời chào giá 1785

Cập nhật: 8/5/2021 8:42:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ số 3.1: Sơn sửa, lắp bảng biển nhà kho nồi hơi, gia công, lắp dựng kết cấu, lợp bao che nhà thép. Lắp đặt thiết bị hệ thống đồng xử lý CTNH lỏng giai đoạn 1;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 05/8/2021 đến trước 08 giờ 30 ngày 12/8/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 12/8/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn