THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật:

1.                 Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.                 Tên gói mua sắm: Cung cấp mực in, dung môi, nước rửa cho máy in vỏ bao;

3.                 Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 21/5/2021 đến trước 07 giờ 40 ngày 26/5/2021 (trong giờ hành chính);

4.                 Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 07 giờ 40 ngày 26/5/2021 (trong giờ hành chính);

5.                 Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.                 Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

tin cũ hơn