Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 288

Cập nhật: 2/8/2022 1:20:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa, cân bằng động cánh quạt các hạng mục A.1236, A.1241M1, A.1402; sửa chữa, thay cánh và côn quạt A.1431;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 08/02/2022 đến trước 08 giờ 30 ngày 15/02/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 15/02/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

tin cũ hơn