THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 12/19/2022 9:10:00 AM

1. Bên mời chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức sơ chế rác công nghiệp năm 2023;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 10 giờ 00 phút ngày 19/12/2022 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 22/12/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 00 phút ngày 22/12/2022;

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Vicem Bút Sơn – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn