THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 12/2/2020 8:50:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 1.853.919.760 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu, chín trăm mười chín nghìn, bảy trăm sáu mươi đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 02/12/2020 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 09/12/2020 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước15 giờ 30 phút ngày 09/12/2020 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn