Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 7/15/2020 7:30:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị các Xưởng Clinker, Bột liệu, Nguyên liệu

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 10 giờ 00 phút ngày 15/7/2020 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 22/7/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 00 phút ngày 22/7/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân.

tin cũ hơn