THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 2/8/2022 8:27:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 7.410.981.600 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm mười triệu, chín trăm tám mươi mốt nghìn, sáu trăm đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 08/02/2022 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 11 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn