THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 11/8/2021 2:51:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp hoá chất phục vụ thí nghiệm
 
       Kính gửi:     - Công ty TNHH thiết bị công nghệ và môi trường;
- Công ty TNHH thương mại và công nghiệp TCT;
- Công ty CP thiết bị công nghệ ETECH.
 
Căn cứ Quyết định số 1345/BTS-KHCL ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp hoá chất phục vụ thí nghiệm”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty TNHH thương mại và công nghiệp TCT;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.000.305.350 đồng (bằng chữ: Một tỷ, ba trăm linh năm nghìn, ba trăm năm mươi đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP thiết bị công nghệ ETECH.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH thiết bị công nghệ và môi trường
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn