THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.xntt

Cập nhật: 10/25/2022 11:03:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Tên gói mua sắm: Trang bị biển hiệu Vicem Bút Sơn cho hệ thống phân phối.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến trước 09 giờ 30 ngày 01 tháng 11 năm 2022 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 30 ngày 01/11/2022.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch thị trường – Xí nghiệp tiêu thụ Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn