THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 11/29/2022 3:54:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại vật liệu chịu nhiệt, neo thép, bê tông chịu nhiệt, vữa chịu mài mòn... phục vụ sửa chữa;

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT):  7.995.598.968 đồng; Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn, chín trăm sáu mươi tám đồng.

4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 29/11/2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 05/12/2022 (trong giờ hành chính);

5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 05/12/2022 (trong giờ hành chính);

6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn