• THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.xnt
  Cập nhật: 11/22/2023 9:42:00 AM
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (ptc)
  Cung cấp dịch vụ vận hành máy đóng bao năm 2024
  Cập nhật: 11/16/2023 3:19:00 PM
 • Duy trì thực hiện 'NGÀY THỨ 6 XANH'
  Phong trào thi đua “NGÀY THỨ 6 XANH” được Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn công ty phát động từ đầu năm 2021, được tất cả các đơn vị và đông đảo CBCNV-LĐ tham gia, không chỉ thực hiện trong ngày thứ 6 hàng tuần mà còn được thực hiện trong các ngày khác trong tuần, đã tạo được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào đã được các cấp Công đoàn khen thưởng.
  Cập nhật: 11/10/2023 12:40:00 PM
 • Thông báo mời chào giá
  Cập nhật: 11/10/2023 9:43:00 AM