• THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ. xnt
  Cập nhật: 7/28/2021 10:00:01 AM
 • VICEM BÚT SƠN THI ĐUA THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XANH – SẠCH – ĐẸP”
  Với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động; Ngoài việc tăng cường các giải pháp kỹ thuật nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn luôn chú trọng đến việc giảm thiểu phát thải, tăng cường diện tích cây xanh thảm cỏ, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong toàn mặt bằng nhà máy, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động Công ty.
  Cập nhật: 7/23/2021 12:00:00 AM
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
  Cập nhật: 6/25/2021 2:25:30 PM
 • Thông báo chào hàng
  Cập nhật: 6/24/2021 9:13:14 AM