THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 2/28/2023 9:42:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp thạch cao Thái Lan và thạch cao Lào phục vụ sản xuất;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT): 86.906.820.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, chín trăm linh sáu triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 28/02/2023 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 07/03/2023 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 07/03/2023 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bằng trực tiếp/đường bưu điện;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn