THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/16/2021 3:53:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp vòng bi, gối đỡ, bạc cầu, ống lót phục vụ sửa chữa
 
 
        Kính gửi:     - Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp chuyên ngành;
- Công ty CP Đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ FICO;
- Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp.
 
Căn cứ Quyết định số 531/BTS-KHCL ngày 16/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vòng bi, gối đỡ, bạc cầu, ống lót phục vụ sửa chữa”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.397.181.500 đồng (bằng chữ: Một tỷ, ba trăm chín mươi bẩy triệu, một trăm tám mươi mốt nghìn, năm trăm đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP Đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ FICO.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp chuyên ngành
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn