Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 7/31/2020 9:57:00 AM

1.    Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
2.    Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM: 1102, 1104, 1112, 1141-1141C, 1152, 1151, 1203, 1202, 1268, 1310, 1401-1409, 1445, 1463, 1462, 1510-1543, 1521-1523, 1531-1533, 1516, 1440 thuộc kế hoạch sửa chữa lớn dây chuyền 2 lần 1/2020 ;
3.    Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 45 phút ngày 31/7/2020 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 06/8/2020 (trong giờ hành chính);
4.    Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 06/8/2020 (trong giờ hành chính);
5.    Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
6.    Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân;

tin cũ hơn