Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 10/7/2022 10:07:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Thuê đơn vị bốc xếp xi măng tại 2 dây chuyền;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 10 giờ 10 phút ngày 07/10/2022 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 13/10/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 10 giờ 10 phút ngày 13/10/2022 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

tin cũ hơn