Thư mời chào giá 2179

Cập nhật: 10/17/2022 10:20:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Tên gói dịch vụ: “In một số ấn phẩm tết xuân Quý Mão năm 2023”.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 10 giờ 00 phút ngày 17/10/2022 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 21/10/2022 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 30 phút ngày 21/10/2022.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Văn phòng - Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn