THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.ptc

Cập nhật: 4/1/2022 7:58:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, các giải pháp thích ứng, phục hồi và phát triển năm 2022 và những năm tiếp theo; kết hợp tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: 8 giờ 00 phút ngày 01/4/2022 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 06/4/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 06/4/2022;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn