Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 6/14/2022 8:46:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại xỷ có nhiệt phục vụ sản xuất xi măng

Kính gửi:       

- Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình;

- Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam;

- Công ty TNHH thương mại Thái Sơn.

Căn cứ Quyết định số 841/BTS-VT ngày 07/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại xỷ có nhiệt phục vụ sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%: 6.912.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm mười hai triệu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH thương mại Thái Sơn.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn