THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/23/2023 9:21:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao Thái Lan và thạch cao Lào phục vụ sản xuất

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Vicem thạch cao xi măng;

- Tổng Công ty hợp tác kinh tế;

- Công ty TNHH dịch vụ thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Linh Chi.

 

Căn cứ Quyết định số  286/BTS-VT ngày 21/3/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thạch cao Thái Lan và thạch cao Lào phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP Vicem thạch cao xi măng;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 86.055.420.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Tổng Công ty hợp tác kinh tế.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH dịch vụ thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Linh Chi.

- Lý do: Năng lực kinh nghiệm của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn