Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/14/2022 10:00:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 1 phục vụ sản xuất năm 2022”.

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 23.037.520.000 đồng.

4. Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng), theo hình thức bảo lãnh ngân hàng, đặt cọc bằng Séc hoặc tiền mặt.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 75 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 14/01/2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 26/01/2022 (trong giờ hành chính);

6. Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 00 phút ngày 26/01/2022 (trong giờ hành chính);

7. Giá bán hồ sơ mời chào giá: 500.000 đồng/ bộ.

8. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Trường hợp các đơn vị đến nộp thư chào giá trực tiếp, đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn