THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 7/6/2021 1:43:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói số 1: Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép đồng xử lý chất thải nguy hại
thuộc đề tài: Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng
 
            Kính gửi: - Công ty TNHH Môi trường V-Green;
- Công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa Bình;
- Công ty CP Phát triển công nghệ môi trường thế kỷ.
 
Căn cứ Quyết định số 840/BTS-KHCL ngày 06/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói số 1 “Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép đồng xử lý chất thải nguy hại” thuộc đề tài “Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý đơn vị kết quả lựa chọn nhà cung cấp, Gói số 1 “Tư vấn lập hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép đồng xử lý chất thải nguy hại” thuộc đề tài “Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng” như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa Bình (địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình);
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.703.675.688 đồng (bằng chữ: Một tỷ, bẩy trăm linh ba triệu, sáu trăm bẩy mươi lăm nghìn, sáu trăm tám mươi tám đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian chờ giải quyết thủ tục hành chính, thẩm định, phê duyệt của các cơ quan quản lý Nhà nước).
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP Phát triển công nghệ môi trường thế kỷ.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Môi trường V-Green
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn