THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 10/17/2023 10:08:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp than cám phục vụ sản xuất

 

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương;

- Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh;

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem.

 

Căn cứ Quyết định số 1147/BTS-VT ngày 17/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp than cám phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem (Địa chỉ: Số 21B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội);

1.2. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương (Địa chỉ: Km số 7, cụm Công nghiệp Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

1.3. Giá trị mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 26.510.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, năm trăm mười triệu đồng), trong đó:

- Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem (đã bao gồm thuế GTGT): 13.255.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu đồng);

- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương (đã bao gồm thuế GTGT): 13.255.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm năm mươi lăm triệu đồng).

1.4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.5. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp: Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn