Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 6/28/2021 3:30:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Gói số 2.1: Cải tạo kho chất thải nguy hại lỏng giai đoạn 1 thuộc đề tài “Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng”;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 40 phút ngày 28/6/2021 đến trước 15 giờ 40 phút ngày 01/7/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 40 phút ngày 01/7/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn