Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/18/2020 2:40:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Vận chuyển xi măng ra Cảng Bút Sơn năm 2021;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 50 phút ngày 18/12/2020 đến trước 14h 50 phút ngày 24/12/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: 14 giờ 50 phút ngày 24/12/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn