Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 3/11/2022 10:20:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp xỷ lò cao phục vụ sản xuất năm 2022

 
   

Kính gửi:       

- Công ty CP đầu tư Minh Phong;

- Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam;

- Liên danh Công ty cổ phần năng lượng MQC Việt Nam và Công    ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải Tuấn Minh.

Căn cứ Quyết định số 451/BTS-VT ngày 11/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xỷ lò cao phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Liên danh Công ty cổ phần năng lượng MQC Việt Nam và Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải Tuấn Minh (Địa chỉ: C905, tòa nhà HOGUOM PLAZA, số 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội);

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%: 16.733.088.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, không trăm tám mươi tám nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP đầu tư Minh Phong

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

3.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 11/3/2022.

3.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn