THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 10/8/2022 3:15:00 PM

Căn cứ Quyết định số 1491/BTS-VT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Mua than cám 4a.1 sử dụng làm nhiên liệu đốt lò”.

            Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Mua than cám 4a.1 sử dụng làm nhiên liệu đốt lò” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương;

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 47.300.000.000 đồng;

Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, ba trăm triệu đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 và theo yêu cầu của bên mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận của bên mua (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên bán.

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Công ty TNHH Thương mại & Vận tải Hải Anh.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn