THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/1/2022 10:46:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đá bazan phục vụ sản xuất năm 2022

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Hà;

- Công ty CP Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam;

- Công ty TNHH Thi Sơn.

Căn cứ Quyết định số 402/BTS-VT ngày 01/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đá bazan phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH Thi Sơn (Địa chỉ: Tòa nhà Parts Tower, KTM Đông sông Đáy, đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam);

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 21.607.107.500 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, một trăm linh bảy nghìn, năm trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Hà

- Lý do: Năng lực kinh nghiệm của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá.

3. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

3.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 01/3/2022.

3.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn