THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 9/22/2022 1:31:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Hàn đắp tấm lót vỏ con lăn nghiền liệu 1 và
tấm lót bàn nghiền các máy nghiền
 
Kính gửi:        - Công ty CP Chế tạo và Lắp ráp thiết bị Bách Khoa;
- Công ty CP Thiết bị Thanh Bình;
- Công ty CP Thiết bị và Công nghệ Nam Thành.
 
Căn cứ Quyết định số 1388/BTS-KHCL ngày 20/9/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Hàn đắp tấm lót vỏ con lăn nghiền liệu 1 và tấm lót bàn nghiền các máy nghiền”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý nhà cung cấp kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Thiết bị và Công nghệ Nam Thành;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%: 907.459.200 đồng (bằng chữ: Chín trăm linh bẩy triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn, hai trăm đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/12/2022 và theo thông báo của từng đợt sửa chữa của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP Chế tạo và Lắp ráp thiết bị Bách Khoa
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty CP Thiết bị Thanh Bình
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn