Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 1/24/2024 10:32:00 AM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp đất giàu hàm lượng sắt phục vụ sản xuất;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT): 23.121.450.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, một trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 24/01/2024 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 31/01/2024 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 31/01/2024 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bằng trực tiếp/đường bưu điện;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, thẻ căn cước và đề nghị ghi lại số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn