Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 12/28/2022 3:13:00 PM

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp xỷ lò cao phục vụ sản xuất năm 2023

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH thương mai và xây lắp Xuân Lộc Phát;

- Công ty TNHH TM & DVVT Hải Anh;

- Công ty cổ phần năng lượng MQC Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 2038/BTS-VT ngày 28/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xỷ lò cao phục vụ sản xuất năm 2023”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty cổ phần năng lượng MQC Việt Nam (Địa chỉ: Nhà vườn NV37 Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội);

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 16.892.040.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH thương mai và xây lắp Xuân Lộc Phát

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH TM & DVVT Hải Anh

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn