THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP.xntt

Cập nhật: 5/13/2022 4:51:00 PM

Kính gửi:

- Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Đại Việt;

- Công ty Cổ phần Thương mại Kết nối Du lịch;

- Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 754/BTS-XNTT ngày 13/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ và tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ 05 tháng đầu năm 2022 kết hợp tham quan du lịch tại Phú Quốc”,

Công ty Cổ phần  Xi măng VICEM Bút Sơn thông xin báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ và tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ 05 tháng đầu năm 2022 kết hợp tham quan du lịch tại Phú Quốc” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 3.901.932.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm không một triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định..

1.4. Thời gian tổ chức: Từ ngày 28/5/2022 đến ngày 30/5/2022 (03 ngày 02 đêm).

1.5. Địa điểm tổ chức: Tại Phú Quốc.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty Cổ phần Thương mại Kết nối Du lịch:

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Đại Việt:

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày  17/5/2022.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.

tin cũ hơn