Thông báo mời chào giá 4196

Cập nhật: 12/10/2020 12:00:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói mua sắm: Mua quạt 1260 M2 mới phục vụ nâng cấp quạt ống khói lò nung dây chuyền 1;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 10/12/2020 đến trước 08 giờ 30 ngày 17/12/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 17/12/2020;

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: (Đơn vị thực hiện mua sắm) - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ

tin cũ hơn