THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/21/2023 3:36:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp máy biến áp dầu 3 pha 3200 kVA 6/0,72kV
 
Kính gửi:    
- Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;
- Công ty CP XNK Máy và Thiết bị P.R.I.M.E;
- Công ty CP Đầu tư thương mại Phúc Nguyên.
 
Căn cứ Quyết định số 287/BTS-KHCL ngày 21/3/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp máy biến áp dầu 3 pha 3200 kVA 6/0,72kV”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý nhà cung cấp kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Đầu tư thương mại Phúc Nguyên;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.430.863.500 đồng (bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, năm trăm đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty CP XNK Máy và Thiết bị P.R.I.M.E
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn