Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/31/2021 3:05:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Sửa chữa cơ khí HM A.1202; A.1404; A.1409 thuộc kế hoạch số 2543 sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2022;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 05/01/2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 12/01/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 00 phút ngày 12/01/2022;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân./.

tin cũ hơn