THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 1/6/2022 9:32:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: “Cung cấp tro bay phục vụ sản xuất năm 2022”.

3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 17.572.500.000 đồng.

4. Bảo đảm dự thầu: 180.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi triệu đồng), theo hình thức bảo lãnh ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc hoặc tiền mặt.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 75 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 06/01/2022 đến trước 14 giờ 15 phút ngày 17/01/2022 (trong giờ hành chính);

6. Địa điểm phát hành thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

7. Giá bán 1 bộ hồ sơ mời chào giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Các đơn vị đến nhận hồ sơ chào giá, đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

8. Thời hạn nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 15 phút ngày 17/01/2022 (trong giờ hành chính);

9. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

tin cũ hơn