Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 11/23/2021 1:01:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp các loại vòng bi, gối đỡ, bộ làm kín, ống lót, vành chặn, bạc cầu, dây đai phục vụ sửa chữa DC1+DC2;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 10 ngày 23/11/2021 đến trước 13 giờ 10 ngày 29/11/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 13 giờ 10 ngày 23/11/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn